Fysieke leefomgeving, Integraal Beheer Openbare Ruimte

De gemeente Voorschoten staat voor enkele uitdagingen op het gebied van afval. Zo hebben er afgelopen tijd enkele wijzigingen in het afvalinzamelingsysteem plaatsgevonden voor onder andere grofvuil, groente, fruit en tuin (GFT) matrassen en plastic flessen verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD). Daarnaast kent de gemeente enkele hotspots met betrekking tot bijplaatsing die ze graag wil reduceren en tegengaan. En wil ze acties opzetten om zwerfafval tegen te gaan en onder de aandacht te brengen. Eén van de instrumenten die gemeente Voorschoten wil inzetten om deze uitdagingen het hoofd te bieden is de inzet van een afvalcoach.

Als afvalcoach binnen de gemeente Voorschoten ben je intrinsiek gemotiveerd om op een juiste manier met afval om te gaan en bij te dragen aan een schone omgeving. Je fungeert doormiddel van persoonlijke interactie als spil tussen bewoner, gemeente, reinigingsdienst en handhaving. Je doel is om bewoners te informeren, stimuleren en ondersteunen het juiste aanbiedgedrag te vertonen. Zodat er bewustwording ontstaat over de relevantie van afvalscheiding, de kwaliteit van afvalstromen verhoogt en in de slipstream hiervan zwerfafval in brede zin wordt tegengegaan. Je bent onderdeel van een multidisciplinair projectteam en je direct leidinggevende is de teammanager.

Werkzaamheden

Als we het tot de kern terugbrengen willen wij een afvalcoach inzetten om 1) bewoners te informeren over de (nog te komen) wijzigingen in afvalinzamelingssysteem en 2) hotspots voor bijplaatsing tegen te gaan, teneinde bij te dragen aan correcte afvalscheiding en een schone leefomgeving in gemeente Voorschoten.

Beoogde resultaten:

 • Bewoners informeren over de (nog te komen) wijzigingen in het afvalinzamelingssysteem in de gemeente Voorschoten;
 • Hotspots voor bijplaatsing in gemeente Voorschoten tegengaan;
 • Acties (mede)organiseren om zwerfafval tegen te gaan;
 • Bredere bewustwording over afvalscheiding en een schone leefomgeving bij bewoners van gemeente Voorschoten.

Concretere taken van een afvalcoach zijn bijvoorbeeld:

 • Informeren over afvalregels;
 • Geven van tips & tricks m.b.t. afvalmanagement;
 • Assisteren bij afvalinzameling;
 • Spil tussen bewoner, gemeente, reinigingsdienst en handhaving;
 • Verzamelen van afvalervaringen;
 • Achterhalen van drijfveren over omgang met afval (verhaal achter de vuilniszak);
 • Belemmeringen voor correct aanbiedgedrag vaststellen;
 • Signaleren van ongewenst aanbiedgedrag;
 • Analyseren van afvalsituaties;
 • Bewustwording van gewenst aanbiedgedrag creëren door zichtbaarheid;
 • In co-creatie (gedrags)interventies vormgeven, uitvoeren en monitoren;
 • Verantwoording richting direct leidinggevende en projectleider;
 • Gevraagd en ongevraagd bijdragen aan inhoudelijke vraagstukken die de organisatie en/of het project betreffen;
 • Op regelmatige basis overleg met projectteam t.b.v. projectvoortgang. 

Kwalificaties

Een afvalcoach is een nieuwe functie binnen de gemeente Voorschoten. Er is genoeg ruimte (binnen wat kaders) om je functie (mede) vorm te geven. Dat vraagt pro-activiteit en creativiteit. Maar ook het vermogen om te kunnen structureren en eigen werk te kunnen organiseren.
Wij verwachten ook dat je gedreven en vasthoudend bent, en aan de andere kant flexibel en sensitief in je contacten met bewoners van Voorschoten. Je moet hen kunnen overtuigen, stimuleren en motiveren om afval goed te scheiden en daarbij ontstaan mogelijk wat conflicten. Het is daarom belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, probleemoplossend bent en conflicten weet te hanteren. 

Ons aanbod:
Wij bieden een mooie en veelzijdige functie in een organisatie waar met plezier wordt gewerkt. Je kunt rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een salaris tot maximaal € 3.481,- bruto per maand (indicatief schaal 6) bij een fulltime dienstverband. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%, dat je kunt gebruiken voor extra vrije dagen, een niet werk- gerelateerde studie of als brutoloon kunt laten uitbetalen.

Verder bieden we een sportbijdrage, reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof, zorgkostenvergoeding én flexibele werktijden. Ook zijn er mogelijkheden voor thuiswerken en ontvang je een laptop en smartphone. Ook bieden we prima opleidingsfaciliteiten en kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Gedetailleerdere informatie over onze arbeidsvoorwaarden tref je hier.

Het gemeentehuis ligt in het centrum van het dorp. Deze kun je bereiken met het openbaar vervoer. Als je met de auto reist, dan kun je in de nabije omgeving gratis parkeren

Solliciteren
Enthousiast? Solliciteer dan direct! We starten al met sollicitatiegesprekken terwijl de vacature nog open staat. Als je vragen hebt neem dan even contact op met Rob Groen, teammanager Buitendienst, via 088-6549741. De vacature sluit wanneer we een nieuwe collega hebben gevonden.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

 

Dienstverband Bepaalde tijd ivm tijdelijk project
Omvang functie Parttime
Gewenste startdatum 1-7-2024
Salaris € 2.404 - € 3.481
Aantal posities 1
Uren 16-20 uur per week
Plaats Voorschoten
Provincie Zuid-Holland
Land Nederland
Referentienummer 2024/41
Contact
 • Rob Groen, +31631932020
Gepubliceerd 05-06-2024
Solliciteren

Links delen

Terug naar vacatures